cover_Taalweb1

Over Taalweb

Differentiatie centraal bij Nederlands in B-stroom en bso

Taalweb bouwt voort op het succes van voorganger Nedweb als referentiewerk Nederlands voor de B-stroom, tweede & derde graad bso, maar legt ook totaal nieuwe accenten. Taalweb bestaat uit een leerwerkboek (inclusief oefenbundel voor de eerste graad), waarin remediëring en differentiatie een prominente plek krijgen. 

Als leraar kan je rekenen op een stevige ondersteuning, met onder meer een breed toetsenaanbod, een enorme batterij taaloefeningen en praktische lesfiches. Dankzij ons digitale leerplatform diddit worden leerling en leerkracht bovendien optimaal ondersteund.

Bekijk de troeven van elke graad
Taalweb 1, nieuwe editie 2019

Taalweb 1 is in het kader van de onderwijshervorming herwerkt. De vertrouwde thematische aanpak en het sterke concept van Taalweb 1 zijn gebleven. In de nieuwe editie is er meer focus op doelgerichte, communicatieve opdrachten. Daarnaast hebben we de lessen aan gepast zodat je volledig conform de nieuwe eindtermen kan werken.

 Editie 2019
Leerwerkboek
  • Aanpassing leerinhouden volgens de nieuwe eindtermen
  • Actualisering van teksten en fotomateriaal
  • Meer verdiepingsoefeningen bij luisteren en lezen (onder andere het verwerken van literaire teksten en werken met digitale teksten)
  • Meer focus op doelgerichte, communicatieve opdrachten
  • Behoud van de 14 thema's
Oefenbundel De oefenbundel blijft grotendeels behouden, maar wordt geïntegreerd in het leerwerkboek. We blijven veel aandacht besteden aan differentiatie en je zal nu ook meer remediëring kunnen terugvinden voor leesvaardigheid.
Diddit Bij alle leer(werk)boeken krijg je diddit als digitale bonus: differentiatie, evaluatie, inspiratie en oefenen op maat. Exclusief op één plek bij elkaar, helder en eenvoudig.Bekijk het leerwerkboek van Taalweb 1 (2019)

diddit_logo_Q_tagline
diddit, het online leerplatform
Bij alle leer(werk)boeken krijg je diddit als digitale bonus: differentiatie, evaluatie, inspiratie en oefenen op maat. Exclusief op één plek bij elkaar, helder en eenvoudig.

Ontdek de meerwaarde van diddit!

Bestellerarenmateriaal-lang
Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur