Taalweb graad 1

Taalweb 1 en 2 zijn in het kader van de onderwijshervorming herwerkt. In de nieuwe edities zijn onder andere doelgerichte, communicatieve opdrachten toegevoegd. Daarnaast passen we de lessen aan zodat je volledig conform de nieuwe eindtermen kan werken.

Taalweb 1 en 2 komen tegemoet aan de leernoden van de klassen en leerlingen in de B-stroom. De nadruk wordt gelegd op een uitgebreide differentiatie en remediëring met aandacht voor leerzorg. Daarnaast heb je met het sterke didactische concept de keuzevrijheid om eigen accenten te leggen en jouw lessen volledig af te stemmen op je klas(sen).

cover-taalweb-2

Taalweb 1

Taalweb 1 en 2, nieuwe editie

Taalweb 1 en 2 zijn in het kader van de onderwijshervorming herwerkt. De vertrouwde thematische aanpak en het sterke concept van Taalweb zijn gebleven. In de nieuwe editie is er meer focus op doelgerichte, communicatieve opdrachten. Daarnaast hebben we de lessen aan gepast zodat je volledig conform de nieuwe eindtermen kan werken.

 Nieuwe editie
Leerwerkboek
 • Aanpassing leerinhouden volgens de nieuwe eindtermen
 • Actualisering van teksten en fotomateriaal
 • Meer verdiepingsoefeningen bij luisteren en lezen (onder andere het verwerken van literaire teksten en werken met digitale teksten)
 • Meer focus op doelgerichte, communicatieve opdrachten
 • Behoud van de 14 thema's
Oefenbundel De oefenbundel blijft grotendeels behouden, maar wordt geïntegreerd in het leerwerkboek. We blijven veel aandacht besteden aan differentiatie en je zal nu ook meer remediëring kunnen terugvinden voor leesvaardigheid.
Diddit Bij alle leer(werk)boeken krijg je diddit als digitale bonus: differentiatie, evaluatie, inspiratie en oefenen op maat. Exclusief op één plek bij elkaar, helder en eenvoudig.


Hou deze pagina in de gaten, binnenkort kan je al enkele herwerkte thema's bekijken van Taalweb 2!


Bekijk het nieuwe leerwerkboek van Taalweb 1
Troeven van Taalweb 1 en 2
 • Thematisch leerwerkboek 
   Alle leerplandoelen en vaardigheden komen aan bod in de basislessen, verspreid over 14 aantrekkelijke thema’s.
 • Keuzelessen
  Extra inoefenen van vaardigheden, informatie opzoeken, genietend lezen, spelvormen.
 • Differentiatie
  Aparte oefenbundel met extra remediërings- en verdiepingsoefeningen en extra digitaal oefenmateriaal.
 • Focus op moeilijke woorden
  Gerichte aanpak en inoefening van moeilijk te spellen woorden en schooltaalwoorden.
 • Transparant evaluatiebeleid 
  Handige evaluatiekaders voor de leerling en duidelijke beoordelingsfiches voor de leerkracht. Digitaal aanbod of op papier van controletoetsen bij elke les, zelftoetsen, summatieve toetsen en losse toetsitems. 
diddit_logo_Q_tagline
Diddit, het online leerplatform
Diddit is een motiverend online leerplatform, dat leraren en leerlingen optimaal ondersteunt. Het is perfect geïntegreerd in je lesmateriaal.

Meer weten

Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur