Taalweb graad 1

Taalweb 1 en 2 zijn in het kader van de onderwijshervorming herwerkt. Wat goed is, behouden we. Zo blijven we vasthouden aan de vertrouwde thematische aanpak en het sterke, didactische concept van Taalweb. We blijven de nadruk leggen op een uitgebreide differentiatie en remediëring met aandacht voor leerzorg. Daarnaast heb je als leerkracht nog voldoende keuzevrijheid om eigen accenten te leggen volgens de leernoden van je leerlingen.

Zowel Taalweb 1 als 2 kregen een inhoudelijke update: meer focus op doelgerichte, communicatieve opdrachten, inhoudelijke bijsturing van verschillende lessen in lijn met de nieuwe eindtermen & leerplandoelen en actualisering waar nodig.


cover-taalweb-2

Taalweb 1

De vernieuwing samengevat
 Nieuwe editie
Leerwerkboek
 • Aanpassing leerinhouden volgens de nieuwe eindtermen
 • Actualisering van teksten en fotomateriaal
 • Meer verdiepingsoefeningen bij luisteren en lezen (onder andere het verwerken van literaire teksten en werken met digitale teksten)
 • Meer focus op doelgerichte, communicatieve opdrachten
 • Behoud van de 14 thema's
Oefenbundel De oefenbundel blijft grotendeels behouden, maar wordt geïntegreerd in het leerwerkboek. We blijven veel aandacht besteden aan differentiatie en je zal nu ook meer remediëring kunnen terugvinden voor leesvaardigheid.
Diddit Bij alle leer(werk)boeken krijg je diddit als digitale bonus: differentiatie, evaluatie, inspiratie en oefenen op maat. Exclusief op één plek bij elkaar, helder en eenvoudig.

 


Ontdek Taalweb 2 - nieuwe editie Bekijk Taalweb 1 (nieuwe editie)
Troeven van Taalweb 1 en 2
 • Thematisch leerwerkboek 
   Alle leerplandoelen en vaardigheden komen aan bod in de basislessen, verspreid over 14 aantrekkelijke thema’s.
 • Keuzelessen
  Extra inoefenen van vaardigheden, informatie opzoeken, genietend lezen, spelvormen.
 • Differentiatie
  Aparte oefenbundel met extra remediërings- en verdiepingsoefeningen en extra digitaal oefenmateriaal.
 • Focus op moeilijke woorden
  Gerichte aanpak en inoefening van moeilijk te spellen woorden en schooltaalwoorden.
 • Transparant evaluatiebeleid 
  Handige evaluatiekaders voor de leerling en duidelijke beoordelingsfiches voor de leerkracht. Digitaal aanbod of op papier van controletoetsen bij elke les, zelftoetsen, summatieve toetsen en losse toetsitems. 
 

 

diddit_logo_Q_tagline

Diddit, het onlineleerplatform

Diddit is een motiverend onlineleerplatform, dat leraren en leerlingen optimaal ondersteunt. Het is perfect geïntegreerd in je lesmateriaal, waardoor jij zelf kan kiezen hoe je digitaal aan de slag wil gaan: van je eerste digitale stappen, blended learning tot fully digital!

Start je als school met een digitaal project waar leerlingen één op één met een laptop, tablet of Chromebook aan de slag gaan? Neem contact op met onze educatief adviseurs voor een voorstel op maat van je school.

Benieuwd wat diddit allemaal kan?

Ontdek alle modules van diddit

Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je op zoek naar een nieuwe methode, wens je een presentatie voor je school of heb je hulp nodig bij het gebruik van je methode? Onze educatieve adviseurs helpen je graag verder met persoonlijk advies.

Contacteer mijn educatief adviseur