Maximale digitale ondersteuning

Bij TechnoScoop worden jij en je leerlingen maximaal digitaal ondersteund door diddit. Dankzij ons online leerplatform kunnen we je als leerkracht heel wat flexibiliteit bieden, o.m. in het aanbieden van de leerinhouden die bij de verschillende sporen van de projecten horen.

Wat vind je op diddit?

Digitaal vademecum

Het digitaal vademecum is een aparte digitale module over gereedschappen, materialen, veiligheid, werkhandelingen en attitudes. Je kiest zelf hoe je dit vademecum inzet: aan het begin van het schooljaar, in het begin van elk project of tijdens het project zelf. Het bevat o.m.

 • Instructiefilmpjes voor gereedschappen (met bijgevoegde QR-codes, zodat je leerlingen ook meteen op hun smartphone kunnen kijken)
 • Ontdekplaten: unieke animaties van de leerstof, waarin je leerlingen zelf  op ontdekkingstocht kunnen gaan
 • Oefenreeksen
 • Veiligheidsfiches
 • ...

Het vademecum kan ook gebruikt worden als differentiatiemiddel om snelle leerlingen extra opdrachten te geven.

Stappenplannen

Binnen elk van de projecten kan je kiezen voor verschillende sporen die in moeilijkheid variëren. Een gemakkelijk spoor is heel gestuurd en krijgt een volledig uitgewerkt stappenplan. Een moeilijker spoor is vrijer, met bv. een zelf te ontwerpen stappenplan, en biedt ruimte voor meer creativiteit.
Je kiest het stappenplan dat het best aansluit bij je klas(sen), de sterktes/zwaktes van de leerlingen, beschikbare tijd, beschikbare materialen en gereedschappen, eigen kennis, etc. In de handleiding lichten we elk spoor verder toe om de keuze te kunnen maken. 

Evaluatiefiches

​Een evaluatiefiche kan ingezet worden voor het permanent evalueren van vaardigheden (o.m. gebruik van gereedschappen) en vakattitudes (o.m. nauwkeurigheid, zelfstandigheid, orde) tijdens het uitvoeren van het stappenplan. We bieden per gekozen spoor bewerkbare sjablonen aan die je  kan delen met je leerlingen.

Adaptieve oefenreeksen

Dankzij de krachtige motor achter diddit kunnen we je leerlingen adaptieve oefenreeksen met individuele feedback aanbieden. Elke leerling start een oefenreeks op hetzelfde niveau, maar krijgt naargelang zijn antwoorden moeilijkere of makkelijkere oefeningen aangeboden naarmate de reeks vordert.

En verder?

 • Het handige bordboek
 • Archief voor onderwijs: vanuit diddit voorzien we links naar collecties van filmpjes die aansluiten bij het lesmateriaal.
 • Actualiteit: via diddit houden we het materiaal steeds up-to-date en leggen we de link met de actualiteit.
 • Linken met andere vakken: multidisciplinair werken wint aan belang, we leggen linken met o.a. natuurwetenschappen, aardrijkskunde en wiskunde
 • Leerplandoelen en Taxonomie van Bloom: in duidelijke overzichten tonen we aan welk leerplandoel je werkt, en welk beheersingsniveau van Bloom je behaalt.
 • Per spoor bieden we een lijst met benodigdheden aan, en overzichtelijke bestellijsten voor een samenwerking met Opitec