Overzicht Leerkrachtenmateriaal Pienter

Voor alle titels die zijn toegevoegd aan diddit bekom je toegang tot het leerkrachtenmateriaal d.m.v. een Comfort Pack:

Eerste graad

 • Pienter 1 (978 90 306 9375 8)
 • Pienter 2 (978 90 306 7494 8)

Tweede graad

 • Pienter 3 tso         (978 90 306 8095 6)
 • Pienter 4 tso         (978 90 306 8732 0)

Derde graad

 • Pienter 5/6 tso * (978 90 306 9259 1)

* Voor de derde graad tso geldt dat de handleiding is opgedeeld over twee verschillende Comfort Plus Packs, Deel A en Deel B.

Het digitale aanbod op diddit, het Comfort Pack dus, komt als één geheel. Het is enkel de papieren handleiding die uit 2 delen bestaat. 

Comfort Plus Pack Deel A
(978 90 306 9261 4)

Comfort Plus Pack Deel B
(verkrijgbaar vanaf 2020)

 Reële functies (4u)  Statistiek
 Reële functies & Algebra (2-3u)  Exponentiële en Logaritmische functies
 Tweedegraadsfuncties   Integralen
 Financiële Algebra  Telproblemen en Kansrekenen
 Rationale en Goniometrische functies  Lineair programmeren
 Matrices en stelsels  Complexe getallen

 

 Voor de overige titels is een bordboek beschikbaar:

Bordboeken Plus eerste graad

 • Pienter 1: leerboek + werkschrift         (978 90 306 5262 5)
 • Pienter 2: leerboek + werkschrift (978 90 306 5363 9) 


Bordboeken Plus tweede graad

 • Pienter 3 ASO: leerboek leerweg 4+5 (978 90 306 5267 0)
 • Pienter 4 ASO: leerboek leerweg 4+5 (978 90 306 5268 7) 


Bordboeken Plus derde graad

Pienter derde graad ASO 3-4 uur     (978 90 306 5357 8)

 • Reële functies
 • Stelsels en Matrices
 • Statistiek
 • Telproblemen en kansrekening
 • Financiële algebra
 • Integralen van veeltermfuncties
 • Analyse
Pienter derde graad ASO 6-8 uur      (978 90 306 5356 1)
 • Reële functies - Precalculus
 • Rijen en afgeleiden
 • Matrices en stelsels
 • Financiële algebra
 • Statistiek I
 • Telproblemen en kansrekenen - Statistiek II
 • Ruimtemeetkunde
 • Kegelsneden en andere krommen
 • Vlakke analytische meetkunde voor het TSO
 • Complexe getallen en fractalen
 • Integralen en differentiaalvergelijkingen