fbpx

Leerlingen synchroniseren via WISA

Is er voor de leerlingen een automatische synchronisatie ingesteld met WISA? Dan is het leerlingenbeheer grotendeels uitgeschakeld en kun je enkel wachtwoorden bekijken of aanpassen.

 

Voordelen van de synchronisatie: 

  • Leerlingen worden in de juiste klas geplaatst en dit op eender welk moment in het schooljaar. 
  • Leerlingen die de school verlaten worden in Bingel uitgeschreven. 
  • Klasnummers in Bingel en WISA zijn altijd gelijk. 
  • In Bingel Zorg en Evaluatie zijn de leerlingen automatisch geactiveerd en kunnen er administratieve gegevens uitgewisseld worden. 
  • Raadpleeg deze helpartikels voor meer info over het instellen van de WISA-synchronisatie met Bingel.
  • Voor een meer gedetailleerde uitleg over de instellingen in WISA, kun je de handleiding “Bingel synchronisatie” raadplegen via handleidingen.