Agora

Agora is een duidelijk gestructureerde methode op maat van je leerlingen. Dankzij een rijk aanbod aan bronmateriaal en een variatie aan werkvormen maken ze op een toffe manier kennis met filosofie en filosofisch denken.

Filosofie

Doorstroomfinaliteit

Doorblader het aanbod

Agora biedt je leerlingen filosofische inzichten gelinkt aan hun leefwereld

Agora leert je leerlingen denken in een filosofisch referentiekader, maar ook oplossingen bedenken voor filosofische problemen van vandaag. Door aanknopingspunten te zoeken met hun eigen leefwereld worden ze getriggerd om actief en zelfstandig na te denken. Daarnaast schenkt Agora ook aandacht aan belangrijke filosofische vragen vanuit historische invalshoeken.

 

Voor de tweede graad bieden we per jaar één leerwerkboek Filosofie aan voor de volledige doorstroomfinaliteit (DDO & DDG). Ook in de derde graad is er per jaar één leerwerkboek Uitgebreide Filosofie voor de volledige doorstroom.

Heldere structuur, duidelijke opbouw

Mix van kwaliteitsvolle inhouden en uitdagende vraagstellingen

Hedendaagse inzichten en onderwerpen

Uitgebreid aanbod bronmateriaal

Bekijk materiaal voor jaar 6

Aan de slag met Agora

Filosofisch referentiekader

Nadenken wie we zijn en wat we kunnen worden, over de wereld in al haar aspecten en waarheid en kennis, over goed en kwaad en hoe we dit onderscheid beoordelen, over hoop en zin van ons leven ... Met behulp van filosofen laten we de leerlingen oplossingen bedenken voor problemen van vandaag.

Filosofisch leren denken

Heldere structuur

Dankzij een duidelijke structuur en een mix van kwaliteitsvolle inhouden (met veel bronteksten), uitdagende vraagstelling en goede voorbeelden en casussen komen je leerlingen tot de beoogde inzichten.

Stapsgewijze opbouw

VIP's in de filosofie

Wat we weten en hoe we denken is niet zomaar tot ons gekomen. Onze kennis komt voort uit het denkwerk van briljante geesten, filosofen, kunstenaars en wetenschappers. We brengen ze in VIP-kaders onder de aandacht.

Inspirerende figuren

Rijk aanbod aan bronmateriaal

Bij Agora hoort een ruim aanbod aan bronnen. Vaak uit de actualiteit, waardoor je leerlingen makkelijk de link kunnen leggen met hun eigen leefwereld en je de betrokkenheid vergroot.

Toegankelijke bronteksten

Agora van jaar 3 tot en met 6

 

Agora, zo werd in het oude Griekenland de markt genoemd. Je ontmoette er mensen van alle rang en stand. Het was de ontmoetingsplaats bij uitstek om ideeën uit te wisselen en informatie en kennis te delen. Daarom hebben we voor dit boek de titel Agora bedacht. Voor humane wetenschappers in spe een ideale plek om het denken te voeden. We garanderen je een boeiende kennismaking!

Graad 2

Graad 3

Agora Filosofie in de tweede graad

In jaar 3 ga je vanaf volgend schooljaar met een nieuwe editie aan de slag. Agora 3 Filosofie wordt namelijk volledig herwerkt tegen schooljaar 2024-2025. Jaar 4 herwerken we tegen schooljaar 2025-2026.

 

Agora in de 2de graad is opgebouwd volgens een duidelijke, herkenbare structuur. Elk hoofdstuk start met een titelpagina. Op de inleidende, groene pagina’s krijg je vervolgens een duidelijk overzicht van de inhouden en lesdoelen, samen met een begrippenkader van de sleutelbegrippen. Centraal op deze pagina’s staat een breinbreker, een interessante en uitdagende vraag om je nieuwsgierigheid te prikkelen. De kennis en inzichten die je nodig hebt om hierop een gefundeerd antwoord te formuleren, komen aan bod doorheen het hoofdstuk en worden voor jou gebundeld in een synthese. Onderweg krijg je hulp van verschillende bronnen, opdrachten en kenniskaders. Het ultieme antwoord komt aan bod in de exit, het afsluitende onderdeel waarin je de breinbreker opnieuw onder de loep neemt. Met een Cliffhanger maken we alvast een opening naar het volgende hoofdstuk en moedigen we de leerlingen aan om verder na te denken.

 

Naar één editie voor het vak Filosofie in de Humane Wetenschappen en de Maatschappij- en Welzijnswetenschappen

 

In de nieuwe leerplannen voorzien zowel het Katholiek Onderwijs Vlaanderen als het Gemeenschapsonderwijs dezelfde doelen voor het vak Filosofie in de Humane Wetenschappen en in de Maatschappij- en Welzijnswetenschappen. We bieden daarom één leerwerkboek voor beide richtingen.

Bekijk de leerwerkboeken

Agora (Uitgebreide) Filosofie in de derde graad

In de leerwerkboeken van graad 3 passen we het concept lichtjes aan, zodat je je leerlingen optimaal kunt voorbereiden op het hoger onderwijs. De duidelijke structuur blijft behouden. Zo start elk hoofdstuk opnieuw met een groene, inleidende pagina die duidelijk weergeeft waar het hoofdstuk over gaat en welke dingen je zal leren. Ook een begrippenlijst vind je hierop terug. Daarna start het hoofdstuk met een instap, een korte inleiding om de voorkennis te activeren en de nieuwsgierigheid te prikkelen.

 

Vervolgens worden de verschillende inhouden aangebracht in thematische deelhoofdstukken, met daarbij een duidelijk onderscheid tussen leertekst – theorie – en leeractiviteiten – oefeningen of opdrachten om die leerstof (zelfstandig) te verwerken.

 

Elk hoofdstuk eindigt met een overzichtelijke Exit, een rode synthese die de volgende elementen bevat:

  • Tips om je het hoofdstuk eigen te maken
  • Test jezelf, of een zelfevaluatie
  • Verklarende woordenlijst

Net als in de 2de graad belichten we in de leuke VIP-kaders inspirerende of belangrijke figuren uit de kunstwereld.

In de 3de graad bieden we een leerwerkboek Uitgebreide Filosofie voor de volledige doorstroomfinaliteit. Op iDiddit en in de handleiding vind je meer info over de leerinhouden die enkel in de Welzijnswetenschappen gezien moeten worden, net als een extra hoofdstuk specifiek voor Welzijnswetenschappen.

Doorblader het aanbod van Agora Filosofie

Naar de webshop
Agora 3 Filosofie (editie 2024)

Agora Filosofie 3

Leerwerkboek (editie 2024)

Agora 6 Uitgebreide Filosofie

Agora Uitgebreide Filosofie 6 (DO & DG)

Leerwerkboek

SO_Agora_Filo_cover 4

Agora Filosofie 4

Leerwerkboek

SO_Agora_Inleiding_Filo_cover 4

Agora Inleiding tot de filosofie 4

Leerwerkboek

SO_Agora_UF_5_cover-DEF

Agora Uitgebreide Filosofie 5 (DO & DG)

Leerwerkboek

Hybride leren

Agora Filosofie is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerwerkboeken. Daarnaast bieden we alle materiaal uit het leerwerkboek (aangevuld met extra materiaal) digitaal aan. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken.

 

In de 3de graad gebruik je daarvoor ons nieuwe onlineleerplatform iDiddit. Ook de boeken van de 2de graad verhuizen naar iDiddit. Hieronder geven we je graag een overzicht van welk jaar je op welk platform kunt terugvinden.

Agora Filosofie 3: iDiddit (vanaf schooljaar 2024-2025)

Agora Filosofie 4: diddit (iDiddit vanaf schooljaar 2025-2026)

Agora (Uitgebreide) Filosofie 5 en 6: iDiddit

Lees meer over iDiddit Lees meer over diddit

Ik vind dat er een mooie afstemming is tussen leerstof en de leefwereld van de leerlingen. De synthese op het einde met kennisclip vind ik ook een meerwaarde.

Leerkracht kunstbeschouwing, Da Vinci Campus Ronse

Overzichtelijk en gestructureerd, goede leerinhoud, goede methode om te leren leren, aansluiting bij leefwereld van de adolescent.

Leerkracht Filosofie, Koninklijk Atheneum (Keerbergen)

De methode daagt de leerlingen uit om op basis van nieuwe concepten de huidige maatschappij te analyseren.

Caro Lemeire

Leerkracht Filosofie en Sociale en gedragswetenschappen, Busleyden Atheneum Pitzemburg (Mechelen)

Ontdek onze andere methodes

Sapiens

Secundair onderwijs

Geschiedenis

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!