MacroScoop A-stroom

Met onderwerpen die recht uit hun leefwereld komen en origineel beeldmateriaal leren je leerlingen op een wetenschappelijk manier naar het leven rondom hen te kijken.

Natuurwetenschappen

A-stroom

Samen op onderzoek

Met MacroScoop gaan je leerlingen op onderzoek in de verschillende disciplines van de natuurwetenschappen. Met onderwerpen die recht uit hun leefwereld komen en origineel beeldmateriaal leren je leerlingen op een wetenschappelijk manier naar het leven rondom hen te kijken.

 

Nieuwe minimumdoelen

In 2024 herwerken we de eerste graad van MacroScoop op maat van de nieuwe minimumdoelen. En verbeteren we in één klap ook alle foutjes, op papier en online. Het sterke concept behouden we uiteraard zodat je nog steeds op een inductieve manier met je leerlingen aan de slag kan. Doordat het vak natuurwetenschappen in verschillende netten anders wordt ingedeeld, hebben we besloten om 3 leerpakketten voor de gehele graad aan te bieden, elk goed voor 1 uur.

Maakt differentiatie haalbaar voor heterogene A-stroom

Vertrekt vanuit verwondering

Vrijheid en flexibiliteit voor de leerkracht

Objectieve, efficiënte en haalbare evaluatie

Maakt een multidisciplinaire aanpak mogelijk

Bekijk het aanbod

Aan de slag met MacroScoop in de A-stroom

 

De sterke structuur van MacroScoop in de A-stroom zorgt voor een duidelijke houvast voor de leerlingen. Elk thema in het leerwerkboek werkt via dezelfde stappen en fasen om aan natuurwetenschappelijk onderzoek te doen. Je leerlingen vertrekken telkens vanuit verwondering over een maatschappelijk relevant probleem.

 

Wat vernieuwen we de komende jaren in graad 1?

  • MacroScoop 1&2 Leerpakket 1 (september 2024)
  • MacroScoop 1&2 Leerpakket 2 (september 2024)
  • MacroScoop 1&2 Leerpakket 3 (september 2025)

Themapagina

De grote themapagina met kleurrijke en inspirerende foto's licht een tipje van de sluiers op en maakt leerlingen benieuwd naar meer.

WOW-pagina

De WOW-pagina toonr de relevantie van dit thema aan. Ze verwondert en activeert de leerling met opmerkelijke artikels of unieke video's van Henk Rijckaert. De leerling denkt hier zelf na over wat hij van dit thema wil leren.

Hoofdstukken

Het kerndeel van elk thema bestaat uit hoofdstukken waarin de leerlingen zich de leerstof en vaardigheden eigen maken aan de hand van allerlei bronnen en onderzoeken die ruimte laten voor differentiatie. Elk onderzoek volgt de 7 stappen van de wetenschappelijke onderzoeksmethode: onderzoeksvraag, hypothese, benodigdheden, werkwijze, waarneming, besluit en reflectie.

Synthese

De synthese komt voor in 3 verschillende vormen: woordelijk, als mindmap of in een schema. We voorzien telkens 1 versie in het leerwerkboek, de andere synthese kun je terugvinden op diddit. Zo ontdekken je leerlingen welke vorm hen het best past en leren ze leren op hun maat.

Checklist

De checklist is een lijst met leerlingvriendelijk geformuleerde lesdoelen. De leerling geeft voor zichzelf aan of hij bepaalde zaken al dan niet onder de knie heeft. Indien hij of zij vindt dat er nog marge is voor verbetering, wordt de bladzijde vermeld om bepaalde leertsof te herbekijken.

Test jezelf

Test jezelf biedt de leerling de kans om gerichte herhalingsoefeningen te maken. In de kenniskaders doorhen het thema wordt al verwezen naar specifieke oefeningen ui de Test jezelf. Bovendien vindt de leerling op diddit nog meer adaptieve oefenreeksen.

Woordenlijst

De woordenlijst staat achteraan in het boek en is alfabetisch gerangschikt. Hij bevast zowel vakspecifieke woorden als moeilijke woorden. Telksen wordt er verwezen naar het hoofdstuk waarin het begrip voorkomt. Naast de term en de definitie is er ook ruimte om het woord in eigen woorden te omschrijven en zelf woorden toe te voegen.

Vademecum

In het online vademecum helpt leerlingen om vaardigheden beter onder de knie te krijgen a.h.v. algemene en vakspecifieke ‘minidossiertjes’. De dossiers zijn bewerkbaar zodat je zo kan aanpassen aan de noden van jouw klassen en opgesplitst in algemene dossiers (over de Scoop-reeks heen) en vakspecifieke dossiers.

Doorblader het aanbod van MacroScoop in de A-stroom

MacroScoop 1/2 Leerpakket 1

Leerwerkboek (editie 2024)

MacroScoop 1/2 Leerpakket 2

Leerwerkboek (editie 2024)

MacroScoop 1/2 Leerpakket 3

Leerwerkboek (september 2025)

Maximale ondersteuning voor jou en je leerlingen

 

MacroScoop biedt maximale ondersteuning aan jou en je leerlingen. Dankzij de vele extra’s bieden we je als leerkracht heel wat flexibiliteit om je eigen accnten te leggen in het vak natuurwetenschappen. Aan de hand van extra informatie in het leerwerkboek, ontdekplaten, spiraalsgewijs leren, diagnostische toets… begeleiden we je in het naar de hand zetten van de methode.

Extra's

Ontdekplaten

Concentrisch

Begintoets

Extra informatie in het leerwerkboek

Doorheen de hoofdstukken vind je hier en daar extra informatie. Je kan zelf kiezen hoe je dit in je lessen integreert. Laat je enkele (sterkere) leerlingen hiermee aan de slag gaan of kies je voor een klassikaal extraatje… Aan jou de keuze! We splitsen ze op in:

  • Tips: handig bij de uitvoering van opdrachten.
  • Interessant om weten: Heb je leerlingen die wat extra uitdaging en informatie kunnen verwerken? Dan kun je hen aan de slag laten gaan met de Interessant om weten-kaders. Je kan het inzetten als differentiatie en om meer context te bieden bij het onderwerp.

Ontdekplaten op diddit

Ontdekplaten zijn digitale prenten waarin extra beeldmateriaal verwerkt is. Ze vormen een krachtige leeromgeving met visuele ondersteuning, die leerlingen motiveert en hen onderzoekend laat leren. Ontdekplaten kunnen worden ingezet om leerlingen op een andere manier door (delen van) de basisleerstof te navigeren, of om verdiepingsleerstof op een alternatieve manier aan te bieden, waardoor differentiatie mogelijk wordt.

Concentrisch leren

We verhogen het leerrendement in TeleScoop door concentrisch leren toe te passen. Bepaalde leerstof komt meermaals aan de orde en wordt telkens wat meer verdiept.  Dit heeft als voordeel dat de leerlingen leerstof verschillende keren krijgen aangeboden, in een relevante context. We bevorderen hierbij hun leerproces en zorgen dat ze de leerstof echt onder de knie krijgen. het spiraalsgewijs leren wordt ook door de jaren heen voorzien, zodat ook in jaar 2 verwezen wordt naar inhouden van bijvoorbeeld jaar 1. In de handleiding lichten we toe hoe je met die spiraalaanpak aan de slag kunt gaan in je lessen.µ

 

Afbeelding: De vergeetcurve van Hermann Ebbinghaus (uit: Wijze lessen van Tim Surma)

Diagnostische begintoets

Leerlingen in het eerste jaar hebben een uiteenlopende achtergrond en komen vaak van verschillende basisscholen. Ze komen dus ook je klas binnen met een verschillende niveau op vlak van kennis en vaardigheden. Om ervoor te zoregn dat je een beter beeld krijgt van het startniveau, bieden we via diddit een digitale diag,ostische toets aan voor de leerlingen.

Hybride leren

MacroScoop in de eerste graad is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerwerkboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken. Je kunt de leerwerkboeken van MacroScoop vinden op het digitaal leerplatform diddit.

Lees meer over diddit

Multidisciplinair werken

De nieuwe Scoop-reeks is er voor meerdere vakken in de A-stroom: techniek, natuurwetenschappen en aardrijkskunde. Je kiest er zelf voor of je in je school met een of meerdere Scoop-methodes aan de slag gaat. Elke methode is onafhankelijk van de andere te gebruiken. Kies je voor meerdere Scoop-uitgaven, dan werken je leerlingen over de vakken heen wel in een herkenbare, heldere structuur, en met een afgestemd concept.

 

Bovendien maakt Scoop een multidisciplinaire aanpak mogelijk. Daarvoor scheppen we een kader om één keer (leerjaar 2) of twee keer (leerjaar 1) per jaar over de vakken heen samen te werken. We bieden hiervoor guidelines voor de leerkracht die je helpen om een multidisciplinaire aanpak met je collega’s uit te werken.

Lees meer over multidisciplinair werken

Scoop en STEM

In de leerplannen techniek, aardrijkskunde en natuurwetenschappen bevinden zich STEM-doelen. In de handleiding van de reeksen MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop verwijzen we ook waar je telkens aan deze doelen kan werken.

 

Daarnaast werd het meteen duidelijk dat er iets uitgewerkt moest worden dat overkoepelend is voor de 3 methodes MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop. In deze multidisciplinaire projecten komen de kennis uit de verschillende vakken aan bod, in combinatie met STEM-vaardigheden.

VAN IN en Bioleren.be slaan de handen in elkaar

Bioleren.be biedt voor het vak natuurwetenschappen in het secundair onderwijs heel wat interessant en kwalitatief lesmateriaal. Daarom besloten we om het relevante lesmateriaal van Bioleren.be te integreren in onze reeks MacroScoop.

 

De auteurs van MacroScoop gingen aan het werk en bekeken voor jou welke posters en kennisclips relevant waren bij hoofdstukken en onderwerpen van MacroScoop. Zo hebben jij en je leerlingen meteen vanuit diddit toegang tot extra kwalitatief lesmateriaal.

 

Het lesmateriaal van Bioleren.be kun je inzetten in de klas zelf, als verwerkingsopdracht of als materiaal voor flipping-the-classroom. Hieronder vind je een overzicht van het lesmateriaal van Bioleren.be dat werd geïntegreerd.

Bekijk het lesmateriaal van Bioleren.be

Makkelijk te volgen, ook voor leerlingen die thuis moeten zitten. Het leerwerkboek biedt een groot gebruiksgemak en leerlingen werken vlot met de oefeningen.

Leerkracht natuurwetenschappen, Sint-Ritacollege Kontich

Ontdek ook

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!