MacroScoop graad 2

De reeks zet sterk in op onderzoekend leren, vanuit een herkenbare invalshoek voor de leerling.

Natuurwetenschappen

Dubbele finaliteit

Onderzoekend leren staat centraal

MacroScoop graad 2 (3 graadsuren) zet sterk in op onderzoekend leren, vanuit een herkenbare invalshoek voor de leerling. Er is een duidelijke structuur met doelgerichte werkvormen. Dit wordt ondersteund door een uitgebreid aanbod aan (visueel) materiaal zoals labovideo’s, afbeeldingen, adaptieve online oefeningen…

 

Nieuwe minimumdoelen

In 2024 herwerken we de tweede graad van MacroScoop op maat van de nieuwe minimumdoelen. Het inductieve concept is lichtjes aangepast. Op vraag van jullie hebben we namelijk ook hier en daar de nodige theorie toegevoegd in de uitgave. Met als resultaat een mooie balans tussen actieve werkvormen en theorie. Doordat het vak natuurwetenschappen in verschillende netten anders wordt ingedeeld, hebben we besloten om 3 leerpakketten voor de gehele graad aan te bieden, elk goed voor 1 uur.

Onderzoekend leren staat centraal

Boeiende onderzoeksvragen die aansluiten op de leefwereld van de leerling

Optimaliseren van leerrendement met spiraalsgewijze aanpak

Sterke structuur en ondersteuning van de leerling

Extra ondersteuning in de vorm van een ruim aanbod aan (visueel) lesmateriaal

Bekijk het nieuwe leerpakket 1 voor graad 2 (proefversie)

Aan de slag met MacroScoop

 

In de thema’s van MacroScoop volgen de leerlingen steeds hetzelfde overzichtelijke traject om zich via onderzoekend leren de kennis en vaardigheden stap voor stap eigen te maken. We bieden voldoende ruimte voor verwondering en herkenning, maar er is ook voldoende aandacht voorzien voor oefeningen, zowel in de uitgave als online.

 

We verhogen het leerrendement in MacroScoop door spiraalsgewijs leren toe te passen. Bepaalde leerstof komt meermaals aan de orde en wordt telkens wat meer verdiept. Dit heeft als voordeel dat de leerlingen leerstof verschillende keren krijgen aangeboden, in een relevante context.

 

Wat vernieuwen we de komende jaren in graad 2?

  • MacroScoop 3&4 Leerpakket 1 (september 2024)
  • MacroScoop 3&4 Leerpakket 2 (september 2024)
  • MacroScoop 3&4 Leerpakket 3 (september 2024)

Themapagina

De eerste pagina van een thema biedt steeds een duidelijk overzicht van wat de leerlingen mogen verwachten van een thema. Het grote titelblad met kleurrijke en inspirerende afbeeldingen licht een tipje van de sluier op.

WOW-pagina

De WOW-pagina verwondert en activeert de leerling met opmerkelijke artikels of filmpjes. We bekijken met de leerlingen wat ze al weten om voorkennis te activeren en kijken vooruit naar wat de leerlingen zullen en willen leren.

Hoofdstukken

Het kerndeel van elk thema bestaat uit hoofdstukken waarin de leerlingen zich de leerstof en vaardigheden eigen maken. Ze gaan zelf op onderzoek aan de hand van allerlei opdrachten die ruimte laten voor differentiatie. De onderzoeken volgen de natuurwetenschappelijke methode.

Synthese

De kennis komt samen in de themasynthese. We bieden 3 soorten syntheses (mindmap, schema en woordelijke samenvatting) aan waarvan er 1 in de uitgave staat. In MacroScoop is een duidelijke leerlijn verwerkt om leerlingen te laten groeien naar zelf syntheses te maken.

Checklist

De checklist is een lijst met leerlingvriendelijk geformuleerde lesdoelen. De leerling geeft voor zichzelf aan of hij bepaalde zaken al dan niet onder de knie heeft. De leerlingen kunnen de checklist ook online invullen, in het portfolio op diddit.

Test jezelf

In dit onderdeel kan de leerling verder oefenen op de leerstof. De oefeningen beslaan een brede waaier aan werkvormen. Naast de oefeningen op papier kunnen de leerlingen ook online via diddit verder oefenen op hun eigen niveau. Op diddit kun je nog meer online oefenreeksen vinden.

Woordenlijst

Moeilijke woorden worden verzameld in de woordenlijst achteraan in het boek, met zowel vakspecifieke woorden als moeilijke woorden. Naast de term en de definitie is er ook ruimte om het woord in eigen woorden te omschrijven en zelf woorden toe te voegen.

Vademecum

In het online vademecum helpt leerlingen om vaardigheden beter onder de knie te krijgen a.h.v. algemene en vakspecifieke ‘minidossiertjes’. De dossiers zijn bewerkbaar zodat je zo kan aanpassen aan de noden van jouw klassen.

Doorblader het aanbod van MacroScoop in graad 2

 

MacroScoop biedt leerwerkboeken aan voor het vak natuurwetenschappen in de dubbele finaliteit met 3 graadsuren in graad 2. Jij kan als school kiezen hoe je deze uren over de graad verdeelt. MacroScoop biedt een volledig aanbod op maat van de uurverdeling natuurwetenschappen die jouw school kiest.

MacroScoop 3/4 Leerpakket 1

Leerwerkboek (ed. 2024)

MacroScoop 3/4 Leerpakket 2

Leerwerkboek (ed. 2024)

MacroScoop 3/4 Leerpakket 3

Leerwerkboek (ed. 2024)

Maximale ondersteuning voor jou en je leerlingen

 

Met de MacroScoop-reeks heb je heel wat extra troeven in handen om te differentiëren. We bieden mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken, maar bieden ook materiaal voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. Om de leerlingen extra te ondersteunen in hun leerproces biedt MacroScoop je woordenlijsten, differentiatiemateriaal, een duidelijke leerlijn in het zelfstandig leerstof verwerken … Bovendien biedt MacroScoop een volwaardige oplossing om tegemoet te komen aan de STEM-doelen.

Video

Extra's

Sporen

Ontdekplaten

QR-codes

Ondersteuning via video

Om labo’s en experimenten te ondersteunen in je klas, biedt MacroScoop verschillende labovideo’s aan. Dat is handig als je in de les niet altijd zelf de ruimte hebt om een experiment uit te voeren of als een leerling een les heeft gemist.

 

Via QR-codes ontsluiten we in MacroScoop belangrijk ondersteunend materiaal. zoals bijvoorbeeld video’s. Leerlingen kunnen snel en efficiënt het materiaal
opzoeken en bekijken.

Extra informatie in het leerwerkboek

  • Interessant om weten-kader: Dit kader biedt een klein blokje informatie voor leerlingen die meer uitgedaagd mogen worden. Je kan het inzetten als differentiatie en om meer context te bieden bij het onderwerp.
  • 3D-icoon: In MacroScoop bieden we verschillende keren 3D-beelden aan. Waar het echt een meerwaarde is voor de leerlingen om een beeld in 3D te bekijken, kun je dit icoon terugvinden. De leerlingen kunnen de pagina scannen en zo op een heel nieuwe manier natuurwetenschappen ervaren.
  • Iconen natuurwetenschappelijke methode: In het leerwerkboek zijn verschillende onderzoeken verwerkt volgens de natuurwetenschappelijke methode. We werken hier verder met de stappen en iconen uit onze wetenschapsuitgaves van de 1e graad.

Sporenbeleid

Om maximaal aan differentiatie te doen, hanteert MacroScoop een sporenbeleid. Dit wordt aangegeven in de handleiding. Binnen eenzelfde inhoud of opdracht reiken we soms extra alternatieven aan. Een leerling moet minstens één van de aangeboden sporen volgen om het basisdoel te bereiken.

Ontdekplaten in diddit

Ontdekplaten zijn digitale prenten waarin extra beeldmateriaal verwerkt is. Ze vormen een krachtige leeromgeving met visuele ondersteuning, die leerlingen motiveert en hen onderzoekend laat leren. Ontdekplaten kunnen worden ingezet om leerlingen op een andere manier door (delen van) de basisleerstof te navigeren, of om verdiepingsleerstof op een alternatieve manier aan te bieden, waardoor differentiatie mogelijk wordt.

 

We integreren de ontdekplaten in het lesgeheel. Ze vormen dus een onmisbaar element in het verhaal.

QR-codes in het leerwerkboek

Via QR-codes ontsluiten we in MacroScoop belangrijk ondersteunend materiaal. zoals bijvoorbeeld video’s. Leerlingen kunnen snel en efficiënt het materiaal opzoeken en bekijken. Ander ondersteunend materiaal voor de leerling vermelden we vaak in de marge van het boek aan de hand van de iconen die verwijzen naar beeldfragmenten, online lesmateriaal of ontdekplaten. Je kan dit materiaal gemakkelijk opzoeken in het onlineleerplatform diddit via de computer of via je smartphone.

Hybride leren

MacroScoop in de tweede graad is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerwerkboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken. Je kunt de leerwerkboeken van MacroScoop vinden op het digitaal leerplatform diddit.

Lees meer over diddit

MacroScoop en STEM

Het letterwoord STEM staat voor ‘Science, Technology, Engineering & Mathematics’.
STEM-didactiek brengt leerlingen wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken bij die zij kunnen gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen.

 

Als wiskunde, natuurwetenschappen en technologie samenhangend worden aangebracht met een eigen geïntegreerde didactiek, versterkt het ene vak het andere. Een goede begeleiding van de leerlingen is cruciaal om de leerdoelen te bereiken. De leraar staat hier voor een grote uitdaging. Met MacroScoop ondersteunen we je hierin met als doel jongeren enthousiast én STEM-bekwaam te maken. Met de reeks MacroScoop worden de STEM-doelen geïntegreerd behandeld in de uitgave.

MacroScoop 3 bevat na elke onderzoeksvraag een duidelijk besluit. Er is extra beeldmateriaal, filmmateriaal en digitale ondersteuning aanwezig op het platform van diddit.

Leerkracht natuurwetenschappen, Sint-Pauluscollege Wevelgem

Leerling secundair onderwijs

Ontdek ook

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!