Kien Rekenen


Met Kien Rekenen daagt u de snelle en goede rekenaars uit!

Kien rekenen bevat leuke en uitdagende rekenoefeningen die zich onderscheiden van oefeningen in wiskundemethodes, maar die niet vooruitlopen op de lesstof.

De opgaven zijn gevarieerd en motiverend en doen een sterk beroep op de rekenvaardigheid en het probleemoplossend vermogen van het kind.


Zelfstandig werken 

Kien rekenen is organisatorisch zeer eenvoudig voor de leerkracht. 
De kinderen kunnen:

  • Zelf oefeningen kiezen in een van de 4 categorieën (thema, meten en meetkunde, getallen, redeneren)
  • Zelfstandig oefeningen maken
  • Zelf het werk nakijken, inclusief berekeningen en gemaakte redeneringen


Meer weten?

Kijk op www.elkkindtelt.be voor een uitgebreide toelichting.