MacroScoop 1 en 2
Ga aan de slag met natuurwetenschappen in de A-stroom.
  • Maakt differentiatie haalbaar voor heterogene A-stroom
  • Vertrekt vanuit verwondering
  • Vrijheid en flexibiliteit voor de leerkracht
  • Objectieve, efficiënte en haalbare evaluatie
  • Maakt een multidisciplinaire aanpak mogelijk

 

Macroscoop_A-stroom_hybridebeeld


width=

MacroScoop in de A-stroom

Natuurwetenschappen voor de A-stroom

Met MacroScoop gaan je leerlingen op onderzoek in de verschillende disciplines van de natuurwetenschappen. Elk thema wordt aangesneden vanuit een aparte invalshoek, die leerlingen triggert en activeert om na te denken over het menselijk lichaam en de omgeving waarin het zich bevindt. 

Met onderwerpen die recht uit hun leefwereld komen en origineel beeldmateriaal
leren je leerlingen op een wetenschappelijk manier naar het leven rondom hen te kijken. MacroScoop maakt het bovendien mogelijk om de lessen multidisciplinair aan te pakken. Door veel aandacht te besteden aan de relaties tussen natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek draagt de methode bij aan een vakoverstijgend wereldbeeld van de leerling van vandaag.

In de A-stroom bieden we 2 versies aan van MacroScoop:

Op maat van de leerplandoelen van het KathOndVla 

  • MacroScoop 1 voor 2 lesuren/week
  • MacroScoop 2 voor 1 lesuur/week

Op maat van de didactische cahiers van het GO! 

  • MacroScoop GO! 1 voor 1 lesuur/week
  • MacroScoop GO! 2 voor 2 lesuren/week
Covers_MacroScoop_graad1_1

 
Makkelijk te volgen, ook voor leerlingen die thuis moeten zitten. Het leerwerkboek biedt een groot gebruiksgemak en leerlingen werken vlot met de oefeningen.

Leerkracht natuurwetenschappen, Sint-Ritacollege (Kontich)

MacroScoop met extra online lesmateriaal van Bioleren.be

De auteurs van MicroScoop en MacroScoop gingen aan het werk en bekeken voor jou welke posters en kennisclips relevant waren bij hoofdstukken en onderwerpen van MicroScoop en MacroScoop. Zo hebben jij en je leerlingen meteen vanuit diddit toegang tot extra kwalitatief lesmateriaal.

Het lesmateriaal van Bioleren.be kun je inzetten in de klas zelf, als verwerkingsopdracht of als materiaal voor flipping-the-classroom. Hieronder vind je een overzicht van het lesmateriaal van Bioleren.be dat werd geïntegreerd.

Bekijk het extra lesmateriaal van Bioleren.be
De structuur van een thema

Themapagina 

De eerste pagina van een thema biedt steeds een duidelijk overzicht van wat de leerlingen mogen verwachten van een thema. Het grote titelblad met kleurrijke en inspirerende foto’s licht een tipje van de sluier op en betrekt de leerlingen bij het onderwerp meer.

Bekijk de folder

WOW-pagina 

Je leerlingen vertrekken telkens vanuit de verwondering over een maatschappelijk relevant probleem. Dat doen we met een WOW-pagina die de relevantie van dit thema aantoont. Ze verwondert en activeert de leerling met opmerkelijke artikels of unieke filmpjes van o.m. Henk Rijckaert, cabaretier met een hart voor wetenschappen. De leerling denkt hier zelf na over wat hij in dit thema wil leren.

Hoofdstukken 

Het kerndeel van elk thema bestaat uit hoofdstukken waarin de leerlingen zich de leerstof en vaardigheden via verschillende onderzoeksopdrachten eigen maken. Ze gaan zelf ontdekken, op onderzoek, experimenteren, creatief denken, … aan de hand van allerlei bronnen, die ook ruimte laten voor differentiatie.


Bekijk de folder

Synthese 

De synthese komt voor in verschillende vormen: woordelijk, als mindmap of in een schema. Zo ontdekken je leerlingen welke vorm hen het best past en leren ze leren op hun maat.

Checklist 

De checklist is een lijst met leerlingvriendelijk geformuleerde lesdoelen. De leerling geeft voor zichzelf aan of hij bepaalde zaken al dan niet beheerst. Indien hij of zij vindt dat er nog marge is voor verbetering, wordt de bladzijde vermeld waarnaar hij of zij kan teruggrijpen om bepaalde leerstof te herbekijken.

Bekijk de folder

Test jezelf 

Test jezelf biedt een leerling de kans om de opgedane kennis en vaardigheden in te oefenen, door enkele gerichte herhalingsoefeningen te maken in de uitgave zelf. In de kenniskaders doorheen het thema wordt al verwezen naar specifieke oefeningen uit de Test jezelf. Een leerkracht kan daardoor kiezen om al na een kleiner lesgeheel te gaan inoefenen, of om leerlingen pas na een groter lesgeheel aan de Test jezelf te laten starten. Differentiatie is nooit ver weg.

Woordenlijst 

De woordenlijst staat achteraan in het boek en is alfabetisch gerangschikt. Hij bevat zowel vakspecifieke woorden als moeilijke woorden uit de Nederlandse taal; telkens wordt verwezen naar het hoofdstuk waarin het begrip voorkomt. Naast de term en de definitie is er ook ruimte om het woord in eigen woorden te omschrijven en zelf woorden toe te voegen. Leerlingen leren hier nadenken over de juiste formulering, en doen zo aan taalverrijking. In het boek zelf, staan woorden uit de woordenlijst vet en licht onderlijnd.

Bekijk de folder
Scoop & Verwondering

In onderstaande video ontdek je hoe we met onze Scoop-uitgaven inspelen op verwondering en betrokkenheid van de leerlingen.