Instroom

Instroom, Nederlands én maatschappelijk bewustzijn in één voor de OKAN-klassen!
Instroom

Nederlands én maatschappelijk bewustzijn in 1 voor de OKAN-klassen

Instroom is een fundamentele, praktische methode voor de OKAN-klassen in het secundair onderwijs. De methode behandelt thema’s uit het dagelijkse leven: vrienden en familie, de school, inkopen doen, vrije tijd, hobby’s ... , wat niet alleen een vlotte integratie van de jongeren in het onderwijs bevordert, maar ook hun sociale weerbaarheid en maatschappelijk bewustzijn.

Instroom 1 is een basisboek voor verschillende beginniveaus, die aanvullingen op maat van uw leerlingen en klassituatie toelaat. Instroom 2 is een uitbreidingsboek dat een uitdaging biedt voor taalsterkere leerlingen en/of in een verdere lesmodule: opdrachten op complexere verwerkingsniveaus, meer coöperatieve werkvormen en integratie van gevarieerd en authentiek bronnenmateriaal. 

De troeven:

  • Taakgerichte opdrachten
  • Heldere opmaak en herkenbare structuur
  • Overzicht van de behandelde woordenschat
  • Uitgebreide didactische omkadering
  • Heel wat tips en extra materiaal voor differentiatie
  • Een methodesite met een grammaticaal compendium, samenvattende woordenlijsten, extra oefeningen, vertalingen..
  • Een handig rapportmodel om de vorderingen per leerling aanschouwelijk in kaart te brengen
Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur