Sapiens voor de tweede graad

Terug naar de bron, dat is de slagzin van Sapiens. In de eerste graad hebben je leerlingen hun eerste stappen in actief historisch denken gezet. Dankzij de stapsgewijze opbouw van redeneervaardigheden, ontwikkelden ze de vaardigheden om kritisch naar het verleden te kijken. In de tweede graad gaan we hier mee verder, en diepen we die vaardigheden uit. Ze leren verder en explicieter met en over bronnen redeneren om op die manier tot een beargumenteerde beeldvorming van het verleden te komen. Een unieke aanpak in actief historisch denken!

 

In elk hoofdstuk volgen je leerlingen een traject met verschillende historische vragen en bijhorende uitbreidingsopdrachten. Zo zien ze in een oogopslag wat er van hen verwacht wordt. Op die manier kan je als leerkracht met Sapiens differentiëren zonder het noorden kwijt te raken.

Aan de slag met Sapiens in graad 2

 

In jaar 3 werken we, zowel voor doorstroom- als dubbele finaliteit, nog steeds met een leerwerkboek, dat vertrekt van eenzelfde didactisch concept. Naast een leerwerkboek voor de domeingebonden doorstroom- en dubbele finaliteit, bieden we in jaar 4 een leerboek voor de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Een leerboek vertrekt van het gekende didactisch concept van de leerwerkboeken, maar biedt jou en je leerlingen een grotere keuzevrijheid. Daarnaast zet het nog meer in op actief historisch denken, biedt het een ruim aanbod bronnenmateriaal en past het ook principes van modelling toe.

 

De opbouw is zeer gelijkaardig en in beide edities worden dezelfde thema’s belicht. We vertrekken opnieuw met een inleidend hoofdstuk waarin we de kennis van het vorige jaar opfrissen. In 5 tot 6 hoofdstukken brengen we dan de nieuw te kennen leerstof aan en vervolgens sluiten we ook weer af met een synthesehoofdstuk. Elk hoofdstuk verloopt volgens hetzelfde stramien.

Elk hoofdstuk start met een titel- of themapagina. Die bestaat uit een afbeelding van een historische bron. Voor jaar 3 vind je een bronnenstudie over die bron bij het onlinelesmateriaal, verwerkt in een reeks oefeningen. Als je de QR-code scant, ontdek je het hoofdstuk aan de hand van de ontdekplaat.

Start met verwondering

In Wat weet je al? fris je je actuele kennis en vaardigheden op aan de hand van een aantal korte opdrachten.

Voorkennis activeren

In Wat weet je nog niet? ontdek je wat je concreet te wachten staat en wordt de lesinhoud inzichtelijk gemaakt. Dit is een vooruitblik naar de historische vragen die je te wachten staan doorheen het hoofdstuk.

Verwachtingen creëren

Nu ben je klaar om Op onderzoek te gaan! De routekaart toont je het pad met historische vragen en uitbreidingsvragen. Je doorloopt alle historische vragen door het groene pad, de hoofdweg, te volgen. Misschien wil je graag een extra uitdaging? Dan kun je even een omweg nemen via het blauwe pad. Daar staan enkele uitbreidingsvragen op je te wachten.

Verdiepend en verbredend differentiatiemateriaal

In de Conclusie test je of je een antwoord kan formuleren op de historische vragen die je onderzocht.

Historische vragen beantwoord?

Je hebt je eigen pad doorlopen, tijd voor een Synthese. In dit onderdeel situeren we het hoofdstuk in tijd en ruimte aan de hand van een tijdlijn en eventueel een kaart. Daarnaast vatten we alle informatie die je moet onthouden samen op een rode achtergrond. Het schema in de synthese herhaalt een moeilijke historische redenering die aan bod kwam in het hoofdstuk. Bij het onlinelesmateriaal vind je een video met extra uitleg en ook een uitgebreidere schematische samenvatting van het hoofdstuk.

Duidelijke samenvatting

Elk hoofdstuk eindigt met een Zelfevaluatie. Met dat hulpmiddel kun je achterhalen of je de doelen bereikt hebt.

Test jezelf

Schrijfopdracht

In het leerboek Sapiens 4 eindigen de hoofdstukken niet met een Zelfevaluatie maar met een Schrijfopdracht. Alle nieuwe dingen die je leerlingen hebben geleerd in dit hoofdstuk kunnen ze nu gebruiken om de rodedraadvraag te beantwoorden.

Historische antwoorden formuleren

Doorblader het aanbod van Sapiens in graad 2

Ga naar de webshop

Sapiens 3 (DDO)

Leerwerkboek (ed. 2024)

Sapiens 3 (DDG en D/A)

Leerwerkboek (ed. 2024)

Sapiens 4 (DDO)

Leerboek

Sapiens 4 (DDG en D/A)

Leerwerkboek (ed. 2024)

Uitgebreide ondersteuning

Doorheen Sapiens vind je tal van verwijzingen naar de Histokit. Dit is jouw gereedschapskist voor het vak geschiedenis. Hier vind je hulpmiddelen om historisch te leren denken, zoals strategiefiches. Deze helpen je stapsgewijs te werk te gaan. Je zet ze bijvoorbeeld in als je redeneert met en over bronnen of als je moeilijke teksten of afbeeldingen bestudeert. Na verloop van tijd heb je ze zo vaak gebruikt dat je de stappenplannen niet meer nodig hebt. Dat is ook de bedoeling: we streven ernaar om je op het einde van het schooljaar zo veel mogelijk zonder de geheugensteuntjes te laten werken. In je Histokit vind je verder ook enkele hulpmiddelen: begrippenregisters en kaarten. Ook die kun je inzetten als je moeilijke opdrachten zelfstandig moet uitvoeren.

 

Ik leer historisch denken: strategiefiches

  • Stroomschema historische beeldvorming: hoe komt ons beeld van het verleden tot stand?
  • Historische vragen: hoe stel en onderzoek ik historische vragen? En welke soorten vragen bestaan er?
  • Bronnenstudie: Bronnen identificeren, soorten bronnen, tijdlijn, kaarten, maatschappelijke domeinen, lees- en kijkstrategieën, bronnen contextualiseren, evalueren, presenteren …
  • Historische redeneerwijzen: verbanden, continuïteit en verandering, multiperspectiviteit, veralgemeningen en stereotypen…
  • Kunst en cultuur: welke stappen volg ik bij het redeneren met en over kunst- en cultuuruitingen?
  • Online opzoeken: hoe zoek ik informatie op het internet?

 

Ik leer historisch denken: hulpmiddelen

  • Historische begrippen
  • Structuurbegrippen

Doorlopers doorheen het boek

In jaar 3 en 4 komen er bij de edities voor de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit ook enkele doorlopers. In dat onderdeel vertrek je vanuit een maatschappelijk domein om twee of meer historische periodes met elkaar te vergelijken. In zo’n doorloper ga je opnieuw stapsgewijs op onderzoek; via enkele deelvragen kom je telkens tot de antwoorden op de onderzoeksvragen.

Doorloper cultuur: De middeleeuwse bouwkunst (West-Europa, ca. 500 - heden)

Doorloper sociaal: De middeleeuwse vrouw in beeld (West-Europa, ca. 500 - ca. 1500)

Doorloper economie: China, het rijk van het midden

Doorloper politiek: De Guldensporenslag (late middeleeuwen, 19e - 20e eeuw)

Doorloper: Het Kongo-rijk in de vroegmoderne tijd

Doorloper: Chocolade

Doorloper: Homoseksualiteit

Hybride leren

Met Sapiens heb je een methode in handen waarmee je zowel digitaal als op papier aan de slag kan. Jij kiest zelf welke vorm van hybride leren het beste past bij jou en je leerlingen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal evenwaardig naast elkaar bestaan. Als leerkracht heb je de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken. Optimaal voor blended learning met kennisclips, QR-codes, digitaal oefenmateriaal, ontdekplaten …

Ontdekplaten

Kennisclips

Uitgebreid lesmateriaal

Lees meer over diddit

Sapiens is een methode die ons, leerling en leerkracht, onderdompelt in onderzoek en de leerlingen leert conclusies te trekken met een kritisch oog.

Leerkracht geschiedenis, Sint-Janscollege Meldert

Vrouwelijke leerkracht voor krijtbord

Ontdek onze andere methodes

STORIAHD

Secundair onderwijs

Geschiedenis

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Sapiens

Secundair onderwijs

Geschiedenis

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!