Curieus

Curieus wil je leerlingen nieuwsgierig maken naar het vak godsdienst. Opdat ze niet verloren zouden lopen in het lesmateriaal, werken we met een heldere structuur die terugkeert in de drie graden.

Bekijk het aanbod

Curieus, een methode godsdienst die je leerlingen nieuwsgierig maakt

Curieus is een hedendaagse methode godsdienst, op maat van je doelpubliek. De begrijpelijke taal en herkenbare thema’s geven godsdienst een plaats in de leefwereld van de leerlingen. Video- en tekstgetuigenissen van mensen met diverse religieuze achtergrond verdiepen de interlevensbeschouwelijke dialoog. Curieus verruimt de blik van je leerlingen.

Heldere structuur die meteen begrijpelijk is voor leerkracht en leerling

Digitale ontdekplaten om de leerlingen zelf op onderzoek te laten gaan

Uniek lespakket voor de derde graad, als voorbereiding op hoger onderwijs

Doorblader het aanbod

Aan de slag met Curieus

Heldere structuur

Elk leerwerkboek of leerpakket bestaat uit een aantal hoofdstukken rond een bijbels figuur of religieus thema. Jij kiest wanneer je welk hoofdstuk behandelt, maar je kan steevast teruggrijpen naar de duidelijke structuur. Dit biedt de leerlingen houvast over alle graden heen.

Goede houvast

Digitale ontdekplaten

Bij Curieus vind je heel wat boeiende ontdekplaten, dit zijn interactieve afbeeldingen waarin allerlei toepassingen zijn verwerkt zoals tekst, film, audio … Laat je leerlingen zelfstandig of in groep op ontdekking gaan. Een toffe werkvorm die zijn leerrendement heeft bewezen!

Interactieve werkvormen

Interlevensbeschouwelijke competenties

In elk leerjaar vind je in Curieus ook Vensters, een apart hoofdstuk dat specifiek focust op ILC, maar aansluit bij de terreinen die in dat leerjaar behandeld worden. In een reeks authentieke en exclusieve video’s getuigen vier studenten over hun eigen levensbeschouwing. De studenten keren terug in de drie graden en introduceren zo de interlevensbeschouwelijke dialoog in de klas.

Authentiek materiaal

Godsdienst van jaar 1 tot en met 6

 

Curieus wil je leerlingen nieuwsgierig maken naar het vak godsdienst. Opdat ze niet verloren zouden lopen in het lesmateriaal, kozen we voor een heldere structuur die terugkeert in de drie graden.

Graad 1

Graad 2

Graad 3

Curieus voor de eerste graad

In graad 1 heeft elk leerjaar 10 hoofdstukken. In elk leerjaar staat er een bijbelfiguur centraal. Zo zien ze dus in de eerste graad 20 bijbelfiguren. Bijvoorbeeld Simson, Bartimeüs, Maria, Esther, …
Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een activerend titelblad. Zo krijgen de leerlingen meteen een eerste impuls mee. Daarna benaderen we het onderwerp telkens vanuit drie invalshoeken. Het is een heldere structuur met een speelse lay-out. Er zijn afgebakende kaders maar voldoende afbeeldingen om te illustreren. We hebben ook voldoende witruimte voorzien om de leerling niet af te schrikken met een gevulde pagina. Ook is er telkens voldoende schrijfruimte per opdracht, zo blijft het voor hen een overzichtelijk gegeven.
Achteraan elk hoofdstuk nodigen we de leerlingen uit om de drie standpunten met elkaar te verenigen. Dat kan aan de hand van beelden of een tekst. Dit vinden de leerlingen telkens onder Gestript. Tot slot vragen we de leerling om even stil te staan en een moment van (zelf)reflectie te nemen in het gedeelte In de spiegel.

 

Doorheen de hoofdstukken vinden de leerlingen niet enkel origineel bronmateriaal en leuke opdrachten. In graad 1 voorzien we ook kadertjes die hen extra stimuleren of uitnodigen om de leerstof samen te vatten, dit zijn terugkerende items. In de stekelvraag stellen we een prikkelende vraag of uitdagende stelling die doet nadenken. In de Curieus! staat telkens een weetje of uitbreidingsleerstof voor snelle leerlingen.
In de Terugblik vinden de leerlingen een beknopte samenvatting van de leerstof.

Doorblader het aanbod

Curieus voor de tweede graad

De leerwerkboeken van de 2de graad hebben dezelfde opbouw als in de 1ste graad. Er zijn opnieuw 10 hoofdstukken per leerjaar.

 

Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een titelblad met metafoor. We zoeken inspiratie in de beeldtaal en nemen een snapshot van het onderwerp. Zo krijgen de leerlingen meteen een eerste impuls mee.
In leerjaar 3 en 4 komen de tereindoelen aan bod zoals beschreven in het leerplan: Persoonsvorming, Inspiratiebronnen, Gekozen worden en kiezen, Ontmoeten en ten slotte Omgaan met verscheidenheid.

 

Vervolgens belichten we het onderwerp vanuit drie invalshoeken. De leerlingen onderzoeken deze momentopname driemaal via een Focus en verbinden dit acheraf tot een groter geheel.
Online vinden de leerlingen verbredings-en verdiepingsmateriaal via Focus+. Zo kan je differentiëren op niveau van de leerling.

 

Achteraan elk hoofdstuk nodigen we de leerlingen uit om de drie standpunten met elkaar te verenigen. Dat kan aan de hand van beelden of een tekst. Dit vinden de leerlingen telkens onder Uitgelicht.
Tot slot vragen we de leerling om even stil te staan en een moment van (zelf)reflectie te nemen in het gedeelte Breedbeeld.

 

Ook in de 2de graad zijn er de herkenbare, terugkerende elementen:

  • In de stekelvraag stellen we een prikkelende vraag of uitdagende stelling die doet nadenken.
  • In de Curieus! staat telkens een weetje of uitbreidingsleerstof voor snelle leerlingen.
  • In de Terugblik vinden de leerlingen een beknopte samenvatting van de leerstof.
Doorblader het aanbod

Curieus voor de derde graad

Graad 3 pakken we anders aan: we bieden een leerpakket in plaats van een leerwerkboek, en dit om je leerlingen te helpen voorbereiden op het hoger onderwijs. Zo is er bijvoorbeeld meer ruimte en aandacht voor gestructureerd noteren. Daarom worden bronmateriaal en invulruimte van elkaar gescheiden. Daarnaast geeft dit concept de leerkracht ook de kans om het leerpakket aan te vullen met eigen materiaal.

 

Elk leerpakket telt 8 hoofdstukken, opgevat als metrohaltes. Vanuit elke halte vertrekken er drie Sporen.

Elke metrohalte heeft een symbolische naam en een sprekende afbeelding die enkele vragen oproept. Met deze vragen introduceren we de rode draad en sfeer van de halte. De leerling reist mee en pikt onderweg de nodige kennis op.

 

Daarna komen we bij het onderdeel Terminus. Op deze pagina komen de 3 sporen samen. Aan de hand van nieuwe bronnen en vragen verwerken we de inhoud van de hele metrohalte.

 

Elk hoofdstuk eindigt met een Panorama. Het biedt de kans om verschillende wegen uit te gaan en je klas nog verder te gaan met het materiaal.

 

Per metrohalte hebben we vervolgens één Wisselspoor uitgewerkt. Deze ‘Wisselsporen’ bevatten uitdagende bronnen en verwerkingsopdrachten die je als leerkracht kan inzetten om te differentiëren.

Doorblader het aanbod

Doorblader het aanbod van Curieus

Naar de webshop

Curieus 1

Leerwerkboek

Curieus 2

Leerwerkboek

Curieus 3

Leerwerkboek

Curieus 4

Leerwerkboek

Curieus 5

Leerpakket

Curieus 6

Leerpakket

Hybride leren

Curieus is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerschriften of leerboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen (ook of exclusief) digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken.
Met een uitgebreide handleiding, het bordboek met slimme functionaliteiten en evaluatiemateriaal ter inspiratie bieden we maximale ondersteuning. Je vindt Curieus voor de 1ste, 2de en 3de graad op het digitaal leerplatform diddit.

Lees meer over diddit

Curieus is de meest overzichtelijke en boeiende methode die er is!

Leerkracht godsdienst, Sint-Paulusschool Waregem

Wat maakt Curieus zo goed? Het is op maat van de leerlingen, heel veel en schitterend beeldmateriaal, ruimte voor persoonlijke inbreng ...

Leerkracht Godsdienst, Heilig Hartcollege Waregem

Het boek sluit mooi aan bij de leefwereld van de jongeren, er is veel didactisch materiaal voor leerkrachten, boeiende onderwerpen, mooi opgebouwde bundels ...

Leerkracht Godsdienst, Instituut Spijker (Hoogstraten)

Goede methode om op een kritische/ open manier met geloven om te gaan.

Patrick Lagae

Leerkracht Godsdienst, Mater Dei-Instituut (Sint-Pieters-Woluwe)

Voor een duidelijk en gestructureerd boek met bijkomende uitgebreide handleiding voor leerkrachten moet je bij Curieus zijn!

Leerkracht Godsdienst, Sint-Jozefsinstituut (Borsbeek)

Een interactief werkboek dat leerlingen op een actuele manier over geloven doet nadenken zonder feeling met het katholieke geloof te verliezen.

Cedric Dupon

Leerkracht Godsdienst, Sint-Jozefsinstituut (Borsbeek)

Ontdek onze andere methodes

Sīra

Secundair onderwijs

Islamitische godsdienst

A-stroom, Arbeidsmarktfinaliteit, B-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!