Sīra

Sīra vertrekt vanuit de Qur’ān en ḥadīth, maar biedt de leerlingen de nodige context met een uitgebreid aanbod aan bronnenmateriaal. Zo bereiken ze het uiteindelijke doel van de lessen, namelijk kritisch leren denken en omgaan met de diversiteit binnen de islam.

Godsdienst, Islamitische godsdienst

A-stroom, Arbeidsmarktfinaliteit, B-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Doorblader het aanbod

In de voetsporen van profeet Muḥammad

Sīra is een gloednieuwe methode islamitische godsdienst die is opgebouwd vanuit een sterk didactisch concept. Dat start vanuit de Qur’ān en de ḥadīth, en legt eveneens de link met de leefwereld van je leerlingen en de hedendaagse samenleving.

 

Met Sīra treden je leerlingen in de voetsporen van profeet Muḥammad en maken ze kennis met een verscheidenheid aan bronnen. Door bepaalde thema’s vanuit verschillende perspectieven te belichten, komen je leerlingen zelf tot een kritische reflectie, het uiteindelijke doel van de lessen.

Originele structuur met aantrekkelijke layout en sprekend beeldmateriaal

De Qur'ān en ḥadīth als leidraad, met linken naar actuele maatschappelijke thema's

Lesgeven zoals jij dat wenst: op papier, digitaal of een combinatie van beide

Bekijk inkijkmateriaal van jaar 2 Bekijk inkijkmateriaal van jaar 4

Aan de slag met Sīra

Didactisch concept

Het didactisch concept van Sīra heeft als rode draad het pad van de profeet Muḥammad. In het leerwerkboek treed je letterlijk in de voetsporen van de profeet. Elk hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd en bestaat uit een 5-tal stappen en een synthese. In de eerste 3 stappen worden de leerinhouden aangereikt. In stap 4 maken de leerlingen, vanuit hun eigen religie, kennis met andere religies of leggen ze de link met actuele thema's. Daarna volgen Reflectie en Synthese.

Rode draad

De verteller

Doorheen de verschillende stappen zie je steeds een aantal terugkerende elementen opduiken, wat de herkenbaarheid vergroot en voor een duidelijke structuur zorgt. De "verteller vertelt", in lichtblauwe kadertjes, schetst de context en geeft duiding aan de aangebrachte koranverzen. De focus ligt op de essentie van het verhaal.

Contextualisering

De Qur’ān zegt

Naast het opengespreide boek wordt een koranvers aangereikt in de orginele, Arabische versie, inclusief Nederlandstalige interpretatievertaling. Deze verzen worden vaak door de verteller ingeleid of verduidelijkt. Op iDiddit vind je ook audiofragmenten van deze verzen.

Originele geschriften

De ḥadīth

In de lichtpaarse kaders wordt telkens een deeltje uit de overlevering belicht. Dit zijn letterlijke historische citaten.

Overlevering

Heldere synthese

Een hoofdstuk wordt telkens afgesloten met een synthese, goed zichtbaar dankzij de rode paginakleur, die te kennen leerstof nog eens overzichtelijk bundelt en een begrippenlijst bevat. Leerlingen kunnen tenslotte ook hun vorderingen bijhouden in een zelfevaluatie-checklist.

Duidelijke verwachtingen

Wist je dat

In de 'Wist je dat'-kaders krijg je nog wat extra informatie of triggeren we de leerlingen om zelf nog wat meer te weten te komen over het onderwerp in kwestie.

Extra informatie

Hoe werk je met Sīra?

Met Sīra ga je aan de slag met een eigentijdse, actuele methode die de leefwereld van je leerlingen centraal stelt. In de aangebrachte koranverzen wordt een aanknopingspunt gezocht met thema’s die je leerlingen bezighouden. In het reflectiemoment leren ze de opgedane kennis en vaardigheden toepassen in een actuele context die aansluit op hun eigen interesses of bezigheden. Zo blijven ze gemotiveerd om zich te verdiepen in de islamitische godsdienst. Sīra zet je leerlingen ook aan tot kritisch denken. Bronnenonderzoek en contextualisering staan hierbij centraal. Het bronnenmateriaal is divers en biedt verschillende, soms tegengestelde perspectieven.

 

Het didactisch concept van Sīra heeft als rode draad het pad van de profeet Muḥammad. In het leerwerkboek treed je letterlijk in de voetsporen van de profeet. Elk hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd en begint met een tijdlijn, met daarop de scharniermomenten die centraal stonden in het leven van de profeet. Nadien volgen een 5-tal stappen en een synthese. De eerste 3 stappen behandelen inhoudelijke thema’s, in stap 4 leggen we de link met andere levensbeschouwingen en stap 5, ‘Voeding voor de ziel’, legt de focus op reflectie. De synthese bevat een duidelijk schema of infographic en een begrippenlijst.

 

Met Sīra heb je een methode in handen die gericht is op je leerlingen. De inhouden worden duidelijk uitgelegd, op het niveau van je klasgroepen. Er is bovendien voldoende afwisseling: afbeeldingen, foto’s, tekst, audiovisueel materiaal …

Bekijk het aanbod van Sīra

Ga naar de webshop

Sīra 1

Leerwerkboek

Sīra 2

Leerwerkboek

Sīra 3

Leerwerkboek

Sīra 4

Leerwerkboek

Hybride leren

Sīra is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

 

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerschriften of leerboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen (ook of exclusief) digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken.

 

Het vernieuwd onlineleerplatform iDiddit ondersteunt jou als leerkracht in het secundair onderwijs voor, tijdens en na het lesgeven, met onder meer:

  • Al je lesmateriaal overzichtelijk op één plek
  • Ruim aanbod aan oefen- en evaluatiemateriaal
  • Interactieve ontdekplaten
  • Handige handleiding met didactische tips, oplossingen, verwijzingen naar extra materiaal …
  • Jaarplan, evaluaties, toetsen en nog veel meer
Lees meer over iDiddit

Wanneer kan je aan de slag met Sīra?

Sīra 1 en Sīra 3

Vanaf september 2023 kunnen jij en je leerlingen van het 1ste jaar werken met Sīra 1, je leerlingen van het 3de jaar met Sīra 3. De leerwerkboeken zullen ook volledig digitaal beschikbaar zijn op iDiddit.

Sīra 2 en Sīra 4

Sīra 2 en Sīra 4 verschijnen ook gelijktijdig en zullen klaar zijn voor het schooljaar 2024-2025. Ook deze leerwerkboeken zullen op papier en volledig digitaal beschikbaar zijn. Aan jou de keuze!

Ontdek onze andere methodes

Curieus

Secundair onderwijs

Godsdienst

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!