StapSteen

Godsdienst geven met houvast en boeiende onderwerpen.

Godsdienst

Arbeidsmarktfinaliteit, B-stroom

StapSteen is een methode godsdienst met een duidelijke opbouw, op maat van je leerlingen.

StapSteen biedt je een goede aanpak en structuur voor praktisch georiënteerde leerlingen. De vaste structuur neemt hen telkens stap voor stap mee door de thema’s. De actieve werkvormen zorgen voor een sterke betrokkenheid en vergroten de motivatie. In plaats van overladen teksten gebruiken we liever wat beelden en metaforen. Zo betrekt StapSteen je leerlingen op toegankelijke wijze bij soms moeilijke en uitdagende onderwerpen.
Daarnaast heeft deze methode ook voldoende aandacht voor een sterke levensbeschouwelijke reflectie en de ontwikkeling van eigen meningen.
Als leerkracht geniet je van heel wat flexibiliteit; jij kiest welk thema je wanneer behandelt. Zo geniet je van een creatieve en verfrissende aanpak voor het vak godsdienst!

Originele en doordachte structuur met veel afwisseling

Zinvolle koppeling van Bijbelse verhalen aan existentiële vragen

Leerlingen op toegankelijke wijze betrekken bij soms moeilijke en uitdagende onderwerpen

Doorblader het aanbod

Aan de slag met StapSteen

Duidelijke opbouw

Elk hoofdstuk start met een 'Opstap', een beeld of filmfragment dat wordt verkend als introductie van het onderwerp. In 3 lessen wordt de het onderwerp verder uitgediept met korte tekstfragmenten, veel beelden en gevarieerde opdrachten op maat van uw leerlingen. Het idee 'Houvast' bevat telkens een opdracht waarbij de leerlingen de geziene leerstof van dat hoofdstuk toepassen. Op de laatste pagina, 'Mijn verhaal', verwerken de leerlingen de leerstof op een persoonlijke manier via een specifieke creatieve opdracht.

Structuur als houvast

Digitale ontdekplaten

Bij StapSteen vind je heel wat boeiende ontdekplaten om de leerlingen zelfstandig op ontdekking te laten gaan in de leerstof. Dit zijn interactieve afbeeldingen waarin allerlei toepassingen zijn verwerkt zoals tekst, film, audio … Een toffe, gevarieerde manier van werken met een bewezen leerrendement!

Interactieve werkvormen

Interlevensbeschouwelijke dialoog

Doorheen de verschillende hoofdstukken is er voldoende ruimte voor de interlevensbeschouwelijke dialoog. Daarnaast voorzien we in elk leerjaar Vensters, waarin 4 studenten in een reeks authentieke en exclusieve video’s getuigen over hun eigen levensbeschouwing. De studenten keren terug in de drie graden en introduceren zo de interlevensbeschouwelijke dialoog in de klas.

Authentiek bronmateriaal

Godsdienst van jaar 1 tot en met 7

 

StapSteen, dat is telkens 1 leerwerkboek per jaar. Elk boek is opgebouwd volgens dezelfde structuur en doorheen de methode kunnen je leerlingen gebruikmaken van stapstenen, duidelijke kadertjes waarin je de nieuwe kennis en inzichten samen met je leerlingen vastzet, zodat ze stevig de volgende stap kunnen nemen.

Graad 1

Graad 2

Graad 3

StapSteen voor de eerste graad

In de eerste graad legt elk hoofdstuk de link tussen een inspirerende bijbelfiguur, hedendaagse sterke mannen en vrouwen en de leefwereld van jouw leerlingen. Zo gaat het hoofdstuk ‘Daniël’ over vertrouwen, ‘Bartimeüs’ over solidariteit en ‘Abel’ over jaloezie. Uw leerlingen worden op deze manier betrokken bij de verhalen en de kern wordt stap voor stap duidelijk.

 

Een hoofdstuk start met een filmfragment als instap om de leerlingen te prikkelen.

 

In 4 korte lessen wordt de kern verder uitgediept via korte tekstfragmenten, veel beelden en gevarieerde opdrachten op maat van je leerlingen. De lessen worden op een originele manier herhaald in het deel ‘Houvast’.

 

Tot slot krijgen de leerlingen op de laatste pagina, ‘Mijn hoekje’, de ruimte om zelf de leerstof te verwerken via een creatieve opdracht die de leraar kan kiezen uit een waaier van suggesties.

 

De volgorde waarin je de hoofdstukken behandelt, bepaal je zelf.

Doorblader het aanbod

StapSteen voor de tweede graad

Leerlingen in de tweede graad leggen een traject af waarvan elk aspect wordt belicht in StapSteen. Zo bespreekt ‘Crashtestdummy’ het thema kwetsbaarheid, ‘Tobit’ gaat over de relatie met de ouders, ‘MensenZoo’ over pesten. Elk onderwerp wordt stap voor stap opgebouwd en actief verwerkt, nauw aansluitend bij de leefwereld van jouw leerlingen. Bij elk hoofdstuk hoort een extra opdracht die deel uitmaakt van een jaarproject.

 

Elk hoofdstuk start met een ‘Opstap’, een beeld of filmfragment dat wordt verkend als introductie van het onderwerp.

In 3 korte lessen wordt het onderwerp verder uitgediept met korte tekstfragmenten, veel beelden en gevarieerde opdrachten op maat van je leerlingen.

Het deel ‘Houvast’ bevat telkens een opdracht waarbij de leerlingen de geziene leerstof van dat hoofdstuk toepassen.

Op de laatste pagina, ‘Mijn plek’, verwerken de leerlingen de leerstof op een persoonlijke manier via een specifieke creatieve opdracht.

 

De volgorde waarin je de hoofdstukken behandelt, bepaal je zelf.

Doorblader het aanbod

StapSteen voor de derde graad

In de 3de graad komen je leerlingen terecht op verschillende herkenbare en minder evidente plaatsen in en rond de stad. Die plaatsen vormen het uitgangspunt voor een rijke en diepe verkenning van verschillende terreindoelen.

 

In ‘De rechte weg’ brengen de leerlingen bijvoorbeeld een bezoekje aan een rechtbank om het thema rechtvaardigheid uit te spitten. Het ‘Museum voor levenskunsten’ opent zijn deuren voor enkele waardevolle lessen over verwondering. En ‘De wereld, een winkel?’ zet bewust consumeren in de etalage.

 

Elk hoofdstuk start met een ‘Opstap’, een beeld of filmfragment dat wordt verkend als introductie van het onderwerp. In 3 lessen wordt de het onderwerp verder uitgediept met korte tekstfragmenten, veel beelden en gevarieerde opdrachten op maat van jouw leerlingen.
Het idee ‘Houvast’ bevat telkens een opdracht waarbij de leerlingen de geziene leerstof van dat hoofdstuk toepassen. Op de laatste pagina, ‘Mijn verhaal’, verwerken de leerlingen de leerstof op een persoonlijke manier via een specifieke creatieve opdracht.

 

De volgorde waarin je de hoofdstukken behandelt, bepaal je zelf.

Doorblader het aanbod

Doorblader het aanbod van StapSteen

Naar de webshop
StapSteen 1 leerwerkboek

StapSteen 1

Leerwerkboek

StapSteen 2 leerwerkboek

StapSteen 2

Leerwerkboek

StapSteen 3 leerwerkboek

StapSteen 3

Leerwerkboek

StapSteen 4 leerwerkboek

StapSteen 4

Leerwerkboek

StapSteen 5 leerwerkboek

StapSteen 5

Leerwerkboek

StapSteen 6 leerwerkboek

StapSteen 6

Leerwerkboek

StapSteen 7 leerwerkboek

StapSteen 7

Leerwerkboek

StapSteen of Curieus in de dubbele finaliteit?

In de dubbele finaliteit krijgt de vakwerkgroep van de school en in samenspraak met de directeur de keuze om te bepalen of men ervoor kiest om het doorstroom- of arbeidsmarktgericht leerplan te volgen. In de dubbele finaliteit kun je dus zowel met Curieus als StapSteen aan de slag, afhankelijk van het niveau van je leerlingen.

Lees meer over Curieus

Hybride leren

StapSteen is een methode die jou toelaat om digitaal en hybride leren te implementeren in je klassen. We zetten de stap naar een geïntegreerde methode waarbij papier en digitaal naast elkaar staan.

Je kunt nog steeds aan de slag op papier met de leerschriften of leerboeken. Daarnaast hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om bepaalde onderdelen (ook of exclusief) digitaal aan te bieden. Zo heb jij als leerkracht de keuze hoe digitaal je aan de slag wil en met welke onderdelen van de les je digitaal wil werken.
Met een uitgebreide handleiding, het bordboek met slimme functionaliteiten en evaluatiemateriaal ter inspiratie bieden we maximale ondersteuning. Je vindt StapSteen voor de 1ste, 2de en 3de graad op het digitaal leerplatform diddit.

Lees meer over diddit

StapSteen brengt de leerstof heel speels naar voor en biedt een grote verscheidenheid aan materiaal met heel actuele onderwerpen.

Leerkracht Godsdienst, De Keiwijzer Poperinge

Ontdek onze andere methodes

Curieus

Secundair onderwijs

Godsdienst

A-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Sīra

Secundair onderwijs

Islamitische godsdienst

A-stroom, Arbeidsmarktfinaliteit, B-stroom, Doorstroomfinaliteit, Dubbele finaliteit

Hybride methode

Meer info

Neem contact op met jouw educatief adviseur.

Onze educatief adviseurs helpen je graag verder!