Praktisch recht - herwerkingen

Hier vindt u een overzicht van de titels uit de reeks "Praktisch recht", met de herwerkingen van 2018 en 2019.

   2018 2019 
Praktisch Administratief Recht Jaarlijkse actualisatie, met het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur Jaarlijkse actualisatie
Praktisch Belastingrecht Jaarlijkse actualisatie, met o.a. hervormde vennootschapsbelasting Jaarlijkse actualisatie
Praktisch BTW-recht Jaarlijkse actualisatie Jaarlijkse actualisatie
Praktisch burgerlijk recht (uitgediept) Jaarlijkse actualisatie, met vooruitblik naar het nieuwe huwelijksvermogensrecht ... Jaarlijkse actualisatie, met aandacht voor de hervorming van het Burgerlijk Wetboek (bewijs, goederen ...) 
Praktisch economisch recht (basisbeginselen) Jaarlijkse actualisatie, met het hervormde ondernemingsrecht, de nieuwe insolventiewetgeving, de wetgeving op betalingsdiensten ... Jaarlijkse actualisatie, met o.a. het vernieuwde vennootschapsrecht
Praktisch gezondheidsrecht   Tweejaarlijkse actualisatie, met vooruitblik naar het nieuwe huwelijksvermogensrecht ...
Praktisch personenbelasting (caseboek) Jaarlijkse actualisatie Jaarlijkse actualisatie
Praktisch registratie- & erfbelasting basisbeginselen Jaarlijkse actualisatie, met de nieuwe registratieregels en tarieven erfbelasting Jaarlijkse actualisatie
Praktisch sociaal recht Jaarlijkse actualisatie Jaarlijkse actualisatie
Praktisch strafrecht   Tweejaarlijkse actualisatie, met vooruitblik naar het nieuwe strafwetboek ...
Praktisch strafprocesrecht Tweejaarlijkse actualisatie  
Praktisch venootschapsbelasting Jaarlijkse actualisatie, met de hervormde vennootschapsbelasting Jaarlijkse actualisatie
Praktisch vennootschapsrecht Jaarlijkse actualisatie, met vooruitblik naar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen  Volledig herwerkte editie, opgebouwd volgens het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Praktisch verzekeringsrecht   Tweejaarlijkse actualisatie 
Praktisch verbintenissenrecht Herziene editie, met vooruitblik naar het hervormde Burgerlijk Wetboek Herziene editie in 2019 of 2020 in functie van het vernieuwde verbintenissenrecht 

Meer info over Praktisch recht >>