Praktisch recht - herwerkingen

Hier vindt u een overzicht van de titels uit de reeks "Praktisch recht", met de herwerkingen van 2019 en 2020.

   2019 2020
Praktisch administratief recht Jaarlijkse actualisatie Jaarlijkse actualisatie
Praktisch belastingrecht Jaarlijkse actualisatie Jaarlijkse actualisatie
Praktisch BTW-recht Jaarlijkse actualisatie, met nieuw hoofdstuk over e-commerce Jaarlijkse actualisatie
Praktisch burgerlijk recht (uitgediept) Jaarlijkse actualisatie, met aandacht voor de recente wetswijzigingen (huwelijksvermogensrecht, Vlaams huurdecreet ...) en vooruitblik naar de hervorming van het Burgerlijk Wetboek (bewijs, goederen ...) Jaarlijkse actualisatie, met het vernieuwde Burgerlijk Wetboek
Praktisch economisch recht (basisbeginselen) Jaarlijkse actualisatie, met o.a. het vernieuwde vennootschapsrecht Jaarlijkse actualisatie
Praktisch gezondheidsrecht Tweejaarlijkse actualisatie, met vooruitblik naar het nieuwe huwelijksvermogensrecht ...
Praktisch personenbelasting (caseboek) Jaarlijkse actualisatie Jaarlijkse actualisatie
Praktisch registratie- & erfbelasting basisbeginselen Jaarlijkse actualisatie, met de nieuwe registratieregels en tarieven erfbelasting Jaarlijkse actualisatie
Praktisch sociaal recht Jaarlijkse actualisatie Jaarlijkse actualisatie
Praktisch strafrecht Tweejaarlijkse actualisatie, met vooruitblik naar het nieuwe strafwetboek ...
Praktisch strafprocesrecht Geen herziene editie  
Praktisch venootschapsbelasting Jaarlijkse actualisatie Jaarlijkse actualisatie
Praktisch vennootschapsrecht Volledig herwerkte editie, opgebouwd volgens het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Jaarlijkse actualisatie
Praktisch verzekeringsrecht Herziene editie
Praktisch verbintenissenrecht Jaarlijkse actualisatie Jaarlijkse actualisatie, met verdere integratie van de vernieuwingen binnen het Burgerlijk Wetboek
Praktisch recht - Bijzondere overeenkomsten Nieuwe uitgave: gaat dieper in op koop, huur (oude en nieuwe Vlaamse wetgeving, aanneming, dading, ruil, leasing ...  Jaarlijkse actualisatie

Meer info over Praktisch recht >>