Recht

Er verandert heel wat in de federale en gewestelijke wetgeving. Verschillende rechtsdomeinen worden grondig door elkaar geschud.

Gelukkig biedt onze reeks "Praktisch recht" zekerheid in onzekere tijden.

  • Onze auteurs actualiseren de 18 titels uit de reeks jaarlijks of om de twee jaar.
  • Ze vertrekken daarbij vanuit de geldende wetgeving op het moment van schrijven of baseren zich op de wetgeving die gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad en die in de nabije toekomst van kracht wordt.
  • Dringende updates? We bieden ze digitaal aan via Knooppunt.
  • Bovendien kunt u rekenen op ondersteunend materiaal, zoals oefeningen, oplossingen, PowerPoints, uitbreidingen, schema’s ...