De troeven

In de eerste graad legt elk hoofdstuk de link tussen een inspirerende bijbelfiguur, hedendaagse sterke mannen en vrouwen en de leefwereld van uw leerlingen. Zo gaat het hoofdstuk 'Daniël' over vertrouwen, 'Esther' over identiteit en 'Abel' over jaloezie. Uw leerlingen worden op deze manier betrokken bij de verhalen en de kern wordt stap voor stap duidelijk.

De opbouw
  1. Een hoofdstuk start met een filmfragment als instap om de leerlingen te prikkelen.
  2. In 4 korte lessen wordt de kern verder uitgediept via korte tekstfragmenten, veel beelden en gevarieerde opdrachten op maat van uw leerlingen.
  3. De lessen worden op een originele manier herhaald in het deel 'Houvast'.
  4. Tot slot krijgen de leerlingen op de laatste pagina, 'Mijn hoekje', de ruimte om zelf de leerstof te verwerken via een creatieve opdracht die de leraar kan kiezen uit een waaier van suggesties.
Stapsteen1-cover
Bekijk voorbeeldpagina's
Stapsteen2-cover
Bekijk voorbeeldpagina's
Het geactualiseerde leerplan

Het geactualiseerde leerplan is verplicht vanaf dit schooljaar in alle graden van het secundair onderwijs, met een ‘ingroeiperiode’ van twee schooljaren. We ondersteunen je volop, zodat je progressief vertrouwd kunt geraken met het vernieuwde leerplan.

Het vernieuwde leerplan onderscheidt terreindoelen voor de A-stroom en B-stroom en in de 2de en 3de graad voor doorstroomrichtingen en arbeidsmarktgerichte richtingen. Werkwoorden uit de taxonomie van Bloom geven richting aan het realiseren van de verschillende terreindoelen.

Met StapSteen zit je goed voor de B-stroom en de arbeidsmarktgerichte richtingen van het tso/kso en bso.

  • Vanaf dit schooljaar kun je aan de slag met het gloednieuwe leerwerkboek StapSteen 7.
  • Voor de overige jaren voorzien we een concordantietabel die verduidelijkt hoe StapSteen de terreindoelen binnen de perspectieven en nieuwe ingrediënten realiseert.
  • De komende schooljaren herwerken we de reeks, zodat je volledig conform het geactualiseerde leerplan kunt werken.

Hoe kunnen wij je helpen?

Op zoek naar meer info over deze reeks of wens je een presentatie op je school? Je educatief adviseur staat klaar voor jou!

Contacteer je educatief adviseur